سلام ، به سایت شرکتی زم فسفات خوش آمدید.


Deprecated: _register_controls is deprecated since version 3.1.0! Use Elementor\Controls_Stack::register_controls() instead. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

Deprecated: _register_controls is deprecated since version 3.1.0! Use Elementor\Controls_Stack::register_controls() instead. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

Deprecated: _register_controls is deprecated since version 3.1.0! Use Elementor\Controls_Stack::register_controls() instead. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

Deprecated: _register_controls is deprecated since version 3.1.0! Use Elementor\Controls_Stack::register_controls() instead. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

Deprecated: _register_controls is deprecated since version 3.1.0! Use Elementor\Controls_Stack::register_controls() instead. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

Deprecated: _register_controls is deprecated since version 3.1.0! Use Elementor\Controls_Stack::register_controls() instead. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211
ارائه خدمات ومشاوره رایگان به دامدارن
ارائه خدمات ومشاوره رایگان به دامدارن
متخصصان این شرکت در هر لحظه از شبانه روز اماده پاسخگویی رایگان به مشتریان عزیز به منظور افزایش بازدهی انها می باشد را این خدمات را وظیفه خود می دانند.

Deprecated: _register_controls is deprecated since version 3.1.0! Use Elementor\Controls_Stack::register_controls() instead. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

ZAM PHOSPHATE

  1. ZAM PHOSPHATE is the feed ingredient sector of the ZAM SHIMI PARS, a company which produces high quality animal feed ingredient. 

We abide by the worlds highest standard in animal feed ingredient without any heavy metals.


Deprecated: _register_controls is deprecated since version 3.1.0! Use Elementor\Controls_Stack::register_controls() instead. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

خدمات ما

ما بهترین خدمات را به شما ارائه میدهیم.

Why US?

ZAM PHOSPHATE offers customers around the world high quality feed phosphates with exceptional limit of heavy and toxic metal content.


Deprecated: _register_controls is deprecated since version 3.1.0! Use Elementor\Controls_Stack::register_controls() instead. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211