سلام ، به سایت شرکتی زم فسفات خوش آمدید.


Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

ویژگی های املاح کلسیم و فسفر


Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211
ویژگی های املاح کلسیم و فسفر

Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

ویژگی های املاح کلسیم و فسفر:
امروزه استفاده از ترکیبات غیر آلی ( معدنی ) فسفات نظیر دی کلسیم فسفات (بدون آب و آب دار ) ، مونو کلسیم فسفات و فسفات فلور گیری شده بسیار رایج است . اما باید دقت داشت این مواد می توانند مخلوطی از ترکیبات فسفات باشند که متابولیسم و جذب هر کدام با دیگری متفاوت است .دی کلسیم فسفات CaHPO4 و مونو کلسیم فسفات CaH4P2O8/ Ca(H2po4)2.H20 می توانند مخلوطی از ترکیباتی نظیر CaH PO4 و CaHPO4 .2H20 و Ca(H2po4) باشند در گذشته استفاده از پودر استخوان یا فسفریت در تامین فسفر خوراک دام طیور مورد توجه بوده است ولی امروزه در بیشتر کشورهای دنیا ترکیبات فسفات های معدنی شامل دی کلسیم فسفات و مونو کلسیم فسفات جهت تامین فسفر و کلسیم جیره و با هدف تامین نیازهای این دو عنصر مورد استفاده قرار می گیرد و آن چه امروزه از نظر متخصصین تغذیه اهمیت بالایی دارد علاوه بر مقدار فسفر ، میزان فسفر قابل جذب در محصول مورد استفاده می باشد که در منابع مختلف با هم متفاوت است.


Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211