سلام ، به سایت شرکتی زم فسفات خوش آمدید.

نقش دی کلسیم فسفات و مونو کلسیم فسفات در تغذیه دام و طیور

نقش دی کلسیم فسفات و مونو کلسیم  فسفات در تغذیه دام و طیور

نقش دی کلسیم فسفات و مونو کلسیم فسفات در تغذیه دام و طیور:
دی کلسیم فسفات و مونو کلسیم فسفات از اصلی ترین منابع تامین فسفر و کلسیم می باشند اما ارزش این ترکیبات بر اساس میزان و در صد عنصر فسفر و میزان فسفر قابل جذب در ان تعیین می شود .نسبت عناصر کلسیم به فسفر در دی کلسیم فسفات متناسب با نسبت این عناصر در بافت استخوانی بوده و از این لحاظ قسمت اعظم فسفر معدنی مورد نیاز دام و طیور را تامین می کند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.