سلام ، به سایت شرکتی زم فسفات خوش آمدید.


Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

مشخصات دی کلسیم فسفات دو آبه ( دی هیدرات )


Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211
مشخصات دی کلسیم فسفات دو آبه ( دی هیدرات )

Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

مشخصات دی کلسیم فسفات دو آبه ( دی هیدرات ):
به طور کلی دی کلسیم فسفات مورد استفاده تغذیه دامها ، طبق استاندارد ملی بایستی دارای مشخصات زیر باشند.

 • فسفر حداقل 17 در صد
 • فسفر قابل حل در اسید سیتریک 2٪ حداقل 85٪ فسفر کل
 • فسفر محلول در آمونیوم سیترات قلیایی حداقل 85٪ فسفر کل
 • فسفر محلول در آب حداقل 20 ٪ فسفر کل
 • کلسیم حداقل 21 تا 25 در صد
 • PH 1٪ حداکثر 8
 • سرب حداکثر 45PPM
 • فلور حداکثر 1800PPm
 • آرسنیک حد اکثر ppm 15
 • کادمیوم حد اکثر 20ppm
 • جیوه حد اکثر 0,1ppm
 • رطوبت حد اکثر 3٪
 • رنگ سفید یا سفید مایل به خاکستری
 • شکل ظاهری پودر یا گراتول
 • مشخصات مونو کلسیم فسفات
 • مونو کلیم فسفات از نظر در صد فسفر با ارزش تر از دی کلسیم فسفات و آنالیز ان به شرح زیر می باشد.
 • فسفر کل 21تا 22٪
 • فسفر قابل حل در اسید سیتریک 2٪ حداقل 99٪ فسفر کل
 • فسفر قابل حل در آمونیومسیترات حداقل 95٪
 • حلالیت در آب 80٪
 • در صد کلسیم 15 تا 18 ٪
 • رطوبت حد اکثر 2٪
 • فلوور حد اکثر 2100ppm
 • pH ( محلول 1٪در آب ) حد اکثر ۵
 • شکل ظاهری پودر یا گرانول سفید مایل به خاکستری
 • فلزات سنگین :
 • سرب حد اکثر 45 PPm
 • فلور حد اکثر 2100ppm
 • کادمیوم حداکثر ppm
 • جیوه حد اکثر 0.1ppm
 • مواد حامل
 • مواد حامل به موادی اطلاق می شود که صرفا به حجم و به وزن رساندن مکمل ها و توزیع یکنواخت مواد اولیه در مکمل مورد استفاده قرار می گیرند . با استناد به این موضوع که تولید خوراک بدون افزودن پر میکس های ویتامینه و معدنی امکان پذیر نیست ، لذا مقدار و کیفیت ویتامین ها ، مواد معدنی ، آنزیم ها پ تعداد قابل توجهی از سایر افزودنی ها توجه به نوع و حالت فیزیولوژیکی دام ، نیاز دام، مقدار خوراک ، سطح تولید و سایر عوامل دیگر بستگی دارد جهت رقیق سازی ریز مغذی ها و توزیع بهتر ان ها در ترکیب خوراک باید از ماده حامل مناسب استفاده نمود . این مواد می بایستی دارای خصوصیاتی باشند که بهترین نتیجه را از نظر تامین حجم ، وزن و یکنواختی در محصول نهایی ایجاد نمایند. بنابر این انتخاب نوع ماده حامل و مقدار استفاده از آن در مکمل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خصوصیات یک ماده حامل مناسب شامل موارد ذیل می باشد.
 • از نظر الکتریکی خنثی باشد.
 • از نظر شیمیایی بی اثر باشد.
 • از نظر اندازه ذرات ، دانسیته و شکل ذرات با سایر اجزای فرمول مکمل ساز گار باشد تا از دیمیکس شدن ( پراکندگی مجدد اجزای تشکیل دهنده ) پر میکس / مکمل جلو گیری شود.
 • خصوصیات جریان پذیری خوبی داشته باشد .
 • رطوبت آن بالا نباشد .
 • بار میکروبی و قارچی آن در حد قبول باشد.
 • عاری از تخم حشرات و آفات انباری باشد.
 • در جدول 6 انواع مواد حامل مورد استفاده در ساخت مکمل ها ارایه شده است.
  با در نظر گرفتن عوامل فیزیکی برای تولید هر کدام از پیش مخلوط های درمانی ، ویتامینی و معدنی باید از مواد حامل مناسب ان استفاده نمود . حد مجاز فلزات سنگین مواد حامل با منشا معدنی بر اساس جدول 17 می باشد. مواد حامل مناسب برای انواع ریز مغذی ها در جدول 7 ارایه شده است.

Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


Deprecated: _register_controls از نگارش3.1.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in /home3/zamphosp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211